PILOTOS

Alan Hellmeister

Alan Hellmeister

Aldo Piedade

Aldo Piedade

Aldoir Sette

Aldoir Sette

Alexandre Auler

Alexandre Auler

Alexandre Finardi

Alexandre Finardi

Allam Khodair

Allam Khodair

Andersom Toso

Andersom Toso

Andreas Mattheis

Andreas Mattheis

André Moraes Junior

André Moraes Junior

André Negrão

André Negrão

Arthur Caleffi

Arthur Caleffi

Atila Abreu

Atila Abreu

Cacá Bueno

Cacá Bueno

Carlos Antunes

Carlos Antunes

Cassio Homem de Mello

Cassio Homem de Mello

Cesar Ramos

Cesar Ramos

Christian Castro

Christian Castro

Cláudio Ricci

Cláudio Ricci

David Muffato

David Muffato

Edson Coelho

Edson Coelho

Eduardo Sousa

Eduardo Sousa

Emilio Padron

Emilio Padron

Esio Vichiese

Esio Vichiese

Fabio Ebrahim

Fabio Ebrahim

Fernando Fortes

Fernando Fortes

Fernando Ohashi

Fernando Ohashi

Fernando Poeta

Fernando Poeta

Flavio Abrunhoza

Flavio Abrunhoza

Francisco Horta

Francisco Horta

Gaetano Di Mauro

Gaetano Di Mauro

Geciel de Andrade

Geciel de Andrade

Guilherme Bottura

Guilherme Bottura

Guilherme Figueiroa

Guilherme Figueiroa

Guilherme Ribas

Guilherme Ribas

Guilherme Salas

Guilherme Salas

Gustavo Conde

Gustavo Conde

Gustavo Ghizo

Gustavo Ghizo

Gustavo Kiryla

Gustavo Kiryla

Gustavo Martins

Gustavo Martins

Gustavo Simon

Gustavo Simon

Guto Negrão

Guto Negrão

Henrique Assunção

Henrique Assunção

Henry Visconde

Henry Visconde

Hugo Cibien

Hugo Cibien

Jindra Kraucher

Jindra Kraucher

José Roberto Ribeiro

José Roberto Ribeiro

Julio Campos

Julio Campos

Julio Martini

Julio Martini

Leandro Romera

Leandro Romera

Leandro Totti

Leandro Totti

Leonardo  Yoshii

Leonardo Yoshii

Leonardo Sanchez

Leonardo Sanchez

Lorenzo Varassin

Lorenzo Varassin

Lucas Foresti

Lucas Foresti

Lucas Kohl

Lucas Kohl

Luiz Oliveira

Luiz Oliveira

Marcel Visconde

Marcel Visconde

Marcelo Brisac

Marcelo Brisac

Marcelo Campagnolo

Marcelo Campagnolo

Marcelo Hahn

Marcelo Hahn

Marcelo Rocha Peixoto

Marcelo Rocha Peixoto

Marcelo Vianna

Marcelo Vianna

Marco Billi

Marco Billi

Marco Pisani

Marco Pisani

Marcos Gomes

Marcos Gomes

Marçal Müller

Marçal Müller

Maurizio Billi

Maurizio Billi

Max Wilson

Max Wilson

Nelson Monteiro

Nelson Monteiro

Ney Roberto Faustini

Ney Roberto Faustini

Ney de Sá Faustini

Ney de Sá Faustini

Nilson Ribeiro

Nilson Ribeiro

Oswaldo Scheer

Oswaldo Scheer

Paulo Sousa

Paulo Sousa

Pedro Castro

Pedro Castro

Pedro Ebrahim

Pedro Ebrahim

Pedro Queirolo

Pedro Queirolo

Ramon Alcaraz

Ramon Alcaraz

Renan Guerra

Renan Guerra

Ricardo Baptista

Ricardo Baptista

Ricardo Haag

Ricardo Haag

Ricardo Maurício

Ricardo Maurício

Ricardo Mendes

Ricardo Mendes

Ricardo Rodrigues

Ricardo Rodrigues

Rodrigo Lemke

Rodrigo Lemke

Sarin Carlesso

Sarin Carlesso

Sergio Ribas

Sergio Ribas

Stuart Turvey

Stuart Turvey

Sérgio Jimenez

Sérgio Jimenez

Tom Filho

Tom Filho

Vicente Orige

Vicente Orige

Wagner Ebrahim

Wagner Ebrahim

Witold Ramasauskas

Witold Ramasauskas

Xandinho Negrão

Xandinho Negrão

Xandy Negrão

Xandy Negrão

Yuri Antunes

Yuri Antunes

PATROCINADORES

Império
Pirelli
Stuttgart Porsche
Eurobike
EMS

APOIO

Multisolution
Corsa

REALIZAÇÃO

TRANSMISSÃO